La parada A PUNT per tu.
Una parada és un punt on t'atures.
Un mercat és un lloc ple de parades que creen una retícula modular. Aquesta retícula i la repetició de mòduls són la base del concepte de la nostra parada.
La parada està formada per:
- Estructura de perfil d'alumini anoditzat plata amb forats.
- Plafons de contraplacat de bedoll de 900x350mm.
- Dos panells plegables i regulables de plàstic policarbonat.
- Peus d'acer inoxidable amb rodes. Forma de creu per estabilitzar i encaixar diferents mòduls.
- Sistema de ganxos i prestatgeries per articles varis.
Els plafons permeten un gir de 90°
Existeix la possibilitat de muntar els mòduls de manera diferent segons la necessitat.
Aquesta versatilitat està pensada per a la venda d'objectes múltiples, de diferents mides i tipus.
La parada està concebuda per a ser muntada i desmuntada en menys de 20 minuts per 1 o 2 persones com a màxim. La seva estructura permet el muntatge diari, setmanal o de períodes més llargs.

La parada A PUNT para ti.
Una parada es un punto donde te paras.
Un mercado es un lugar lleno de paradas que crean una retícula modular. 
Esta retícula y la repetición de módulos son la base del concepto de nuestra parada.

La parada está formada por:
   - Estructura de perfil de aluminio anodizado plata con agujeros.
   - Paneles de contrachapado de abedul de 900x350mm.
   - Dos paneles plegables y regulables de plástico policarbonato.
   - Pies de acero inoxidable con ruedas. 
     Forma de cruz para estabilizar y encajar diferentes módulos.
   - Sistema de ganchos y estanterías para artículos varios.

Los paneles permiten un giro de 90 °
Existe la posibilidad de montar los módulos de manera diferente según la necesidad.
Esta versatilidad está pensada para la venta de objetos múltiples, de diferentes tamaños y tipos.

La parada está concebida para ser montada y desmontada en menos de 20 minutos para 1 o 2 personas como máximo. Su estructura permite el montaje diario, semanal o de periodos más largos.
Back to Top